Total?

Det svarta markeringarna är totalt 40 tillsammans.
hur mycket blir alla sidor ihop?  Nästa qr-kod blir lösningen.
English
The Black markings are a total of 40 together. How much do all the sides add up to? The next QR-code will be the solution.